Men vi sinh tiêu hóa thủy sản FEED ACTIVE DRY YEAST

Sử dụng men tiêu hóa trong nuôi trồng thủy sản mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cải thiện quá trình tiêu hóa, tăng cường sức khỏe thủy sản, tăng tốc tăng trưởng, giảm ô nhiễm môi trường, kiểm soát chất lượng nước, và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, việc sử dụng cần được thực hiện cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến môi trường nuôi trồng.