Men vinh sinh cắt tảo Super Vip Bzt

  • Super bzt cung cấp nhiều khuẩn có lợi khỏe mạnh. Chúng cạnh tranh và ức chế tảo độc, vi khuẩn có hại Vibrio.
  • hấp thụ Ni tơ, Phốt pho là nguồn dinh dưỡng để tảo phát triển. Từ đó mật độ tảo sẽ giảm nhanh.
  • Giá thành hợp lý giúp giảm chi phí cho người nuôi tôm.​