Lưu trữ Danh mục: Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh

Nước có độ đục và độ trong môi trường ao nuôi

Nước có độ đục và độ trong của môi trường ao nuôi cũng là một

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trên ruộng 

Tôm càng xanh đang là một trong nhưng chìa khóa để mở ra một cánh

Nồng độ Oxi hòa tan

Nồng độ Oxi hòa tan Nồng độ oxi hòa tan là 1 yếu tố quan

Độ kiềm kH 

Độ kiềm kH  Độ kiềm là một giá trị được sử dụng để đánh giá

Độ pH 

Độ pH  Giá trị pH biểu diễn cho sự hiện diện của ion H+ trong

Vận chuyển và thả tôm giống

Vận chuyển và thả tôm giống Tôm giống – Không nhiễm SEMBV (dùng máy PCR

Thức ăn, cách cho ăn và sức khỏe của tôm

Thức ăn, cách cho ăn và sức khỏe của tôm  A. Thức ăn của tôm  

Nhiệt độ ảnh hưởng đến tập tính ăn của tôm thẻ chân trắng

Nhiệt độ ảnh hưởng đến tập tính ăn của tôm thẻ chân trắng Thực nghiệm

Nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao tròn

Nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao tròn Với nhiều ưu điểm như nuôi được

Kỹ thuật nuôi giữ tôm càng xanh qua đông 

Kỹ thuật nuôi giữ tôm càng xanh qua đông Nhiệt độ thích hợp cho tôm

Kỹ thuật ương tôm càng xanh giai đoạn bột lên giống

Kỹ thuật ương tôm càng xanh giai đoạn bột lên giống 1. Hình thức ương:

Cách cho tôm càng xanh ăn hiệu quả

Cách cho tôm càng xanh ăn hiệu quả Hiện nay, tôm càng xanh là loài