Thuốc thủy sản là một trong những sản phẩm có thể dùng để tiêu diệt tác nhân gây bệnh, các sinh vật địch hại và mang mầm bềnh, phòng và điều trị bệnh để nâng cao sức khỏe động vật thủy sản. Nó bao gồm hóa chất, kháng sinh thủy sản, chế phẩm sinh học, men vi sinh… được dùng tạt xuống ao hay trộn với thức ăn giúp ổn định môi trường ao nuôi, hạn chế mầm bệnh và cỉa thiện sức khỏe cho tôm, cá.

Lợi ích khi dùng thuốc thủy sản

Trong nuôi trồng thủy sản có thể gặp nhiều trường hợp khó khăn khi nuôi đặc biệt là dịch bệnh. nó là một sản phẩm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn tốt nhất mà không thể bỏ qua.

Dưới đây là những lợi sử dụng trong nuôi trồng thủy sả:

  • Xử lý chất thải trong môi trường ao nuôi.
  • Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn.
  • Tăng cao đề kháng sức khỏe cho ao tôm, cá.
  • Nâng cao hiệu quả sản xuất nuôi trồng thủy sản.

Những ảnh hưởng khi lạm dụng thuốc thủy sản

việc lạm dụng thuốc thủy sản sẽ làm cho vi khuẩn kháng lại các loại thuốc. Khi thuốc tác dụng vào các vi khuẩn đa số sẽ bị tiêu diệt hoặc làm cho ức chế tuy nhiên sẽ có một trường hợp đặc biệt vi khuẩn sẽ tiến hóa. Chúng sẽ biến đổi và sống sót dưới tác động của thuốc và nó sẽ di truyền cho các thế hệ sau một cachs nhanh chóng làm cho thuốc nhanh dần mất tác dụng trong việc phòng bệnh và trị bệnh ở nuôi trồng thủy sản.