Kháng sinh CIPROFLOXACIN

Ciprofloxacin là kháng sinh hiệu quả cho thủy sản, giúp điều trị và phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn ở tôm, cá, và ốc hương. Tìm hiểu cách sử dụng, lợi ích khi phối hợp với các kháng sinh khác như Tetracycline, SMZ/TMP, và Erythromycin, cũng như những lưu ý quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản.