Kháng sinh thủy sản CIPROFLOXACIN

Ciprofloxacin là thuốc kháng sinh bán tổng hợp Đặc trị các bệnh về đường ruột trên tôm, có phổ kháng khuẩn rộng, thuộc nhóm quinolon, còn được gọi là các chất ức chế DNA girase. Có khả năng ức chế enzym DNA girase, nên thuốc ngăn sự sao chép của chromosom khiến cho vi khuẩn không sinh sản được nhanh chóng.Có tác dụng tốt với các vi khuẩn kháng lại kháng sinh thuộc các nhóm khác (aminoglycosid, cephalosporin, tetracyclin, penicilin…).