Philoxim 100 Gram

Philoxim có thành phần chính là cefotaxime, Cefotaxime là một loại kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin thế hệ ba. Nó có hoạt động kháng khuẩn bằng cách ức chế sự phát triển của vi khuẩn thông qua việc can thiệp vào quá trình tổng hợp thành tế bào vi khuẩn.Thuốc thủy sản philoxim thường được sử dụng để điều trị các nhiễm trùng nặng do vi khuẩn Gram âm và Gram dương, bao gồm cả các vi khuẩn kháng kháng sinh.