Kháng sinh nguyên liệu được xem như là thuốc thủy sản được dùng phổ biến trong nghành nuôi trồng thủy sản, nó tác dụng để điều trị các bệnh do virus gây ra như hoại tử gan, phân trắng, nhiễm khuẩn và ký sinh trùng…

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁNG SINH THỦY SẢN

Để bà con nắm bắt và hiểu rõ về cơ chế cũng như tác dụng của kháng sinh, an toàn hơn và tránh những tác hại của nó.

  • Kháng sinh tác dụng lên quá trình của tế bào: nó làm ức chế quá trình tổng hợp thành tế bào của vi khuẩn như các thuốc thuộc nhóm β lactamin, nhóm glycopeptide (vancomycin), nhóm polymycine (baxitracin). Ngoài ra, kháng sinh có tác dụng ức chế chức năng của màng tế bào và màng nguyên sinh chất như nhóm kháng sinh polymycine (colistin), gentamicin, amphoterricin.
  • Kháng sinh cũng tác dụng lên hệ phi bào: tác động gây rối loạn và ức chế quá trình sinh tổng hợp protein của vi khuẩn ở mức ribosome, kết quả làm cho vi khuẩn tổng hợp nên các protein dị dạng không cần thiết cho việc nhân lên của tế bào. Ngoài ra, nó còn tác dụng ức chế tổng hợp nhân tế bào ( tổng hợp các axit nucleic, bao gồm cả ADN và ARN của lõi nhân và nguyên sinh chất trong tế bào ).