Kháng sinh Levofloxacin

Levofloxacin là một loại kháng sinh hiệu quả, được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm để kiểm soát và điều trị các bệnh do vi khuẩn gây ra. Sản phẩm đa phổ, dễ sử dụng và có thể phối hợp với các loại kháng sinh khác để tăng cường hiệu quả.